Cursus allround key-expert

Deze dagcursus is bedoeld om de cursisten diverse praktijkgerichte methodes en technieken te tonen voor het openen van verschillende typen sloten.
De uitleg is in combinatie met een praktijk gerichte training. Er wordt niet alleen ingegaan op het openen van sloten, maar ook op openingsmethodes die niet via het slot gaan. Denk hierbij aan het openen van deuren via de deurknop, de deurgreep, de brievenbus of de dagschoot met speciaal daarvoor vervaardigde gereedschappen.

's Morgens worden de cursisten, met behulp van sterk vergrootte technische tekeningen, met de theorie bekend gemaakt. Tijdens dit gedeelte van de cursus wordt ingegaan op de gedetailleerde opbouw van verschillende slotsystemen. Wij leren u de sterke en zwakke punten, welke het mogelijk maken om een slot te openen en te manipuleren. Het hiervoor benodigde gereedschap wordt aan u ge´ntroduceerd en de functie hiervan in combinatie met verschillende sloten toegelicht.
................................................................................................