Ondersteuning

De vorm waarin de financiŽle ondersteuning verleend wordt varieert van het verstrekken van (rentevrije) leningen en belastingvoordelen tot participatie in de projectkosten. Sommige van deze subsidieregelingen hebben zeer uitgebreide aanvraagprocedures, maar er zijn ook instanties die al subsidie verstrekken op basis van een duidelijk uitgewerkt projectvoorstel.
................................................................................................